1. הרשמה והצטרפות

2. פרטי המשרד

3. מיתוג המשרד

4. הזנת נכס

5. טופס בלעדיות

6. בית פתוח

7. פניה לסוכן

8. קיצור דרך לאפליקציה